สินค้าทั้งหมด ภายใต้เครื่องหมาย “นายสะละ”

สละลอยแก้ว1
สละลอยแก้ว บรรจุกล่องพลาสติกขนาด 200 กรัม
สละลอยแก้ว บรรจุกล่องพลาสติก
สละลอยแก้ว บรรจุกล่องพลาสติกขนาด 350 กรัม
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์เนินวง
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์เนินวงขนาด 480 กรัม
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์สุมาลี
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์สุมาลีขนาด 480 กรัม
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์เนินวง
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์เนินวงประเภทกล่องของขวัญ บรรจุขนาด 200 กรัม x 4 ขวด
สละลอยแก้ว1
สละลอยแก้ว บรรจุขวดแก้ว ผลิตจากสละพันธุ์สุมาลีประเภทกล่องของขวัญ บรรจุขนาด 200 กรัม x 4 ขวด

ความภาคภูมิใจของเรา สินค้า OTOP 5 ดาว จังหวัดจันทบุรี

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt